Nang mi

Stammbaum Kaysi

 

JCh. H, RO, 4 x BOB, Junior BIS, Derby Winner, res.CACIB, CAC atd.
  

Pam-Zamirin Napoleon

bílá-černá
HD-A

 

Ch. F, multi BOB, BIG, 2 x BIS, Junior BIS

Shakra Patan Kuo Yarlung Namtso
černý, bílé znaky
HD-B

Ch. NL
Xclusive Ben Mazar-I-Sharif

HD-A, černý, bílé znaky

Ch. USA, NL  Atisha's Sterling Silver Magic

Ch. NL, LUX  Bettie Akum Aai Talk of the Town

Ch. F
Janai Patan Kuo Yarlung Namtso
HD-B/C, černá, bílé znaky

ICh., Ch. F, CH  First Norbu Kuo Yarlung Namtso

Giga Nima Kuo Yarlung Namtso

r.CAC FIN

Araki Evil Miss Goldshoes
sobolí a bílá
HD-B

Joyberna First Impressions to Africandawns
zlatě sobolí

Araki Lord Darthvader with Africandawns

Joyberna Georgie Girl

Araki Eternal Flame of Jalhar
sobolí a bílá

Araki Starwalker

Ch. GB  Araki Star Performer

ICh. Evr.vítěz ml., Multi Ch., BIS, res.BIG, 3 x Vítěz roku, 5 x Klub.vítěz, 19 x CACIB, 17 x BOB atd.
  

Jomo Lha-ri
Tashi Bodjul

černá
HD-A

ICh., Multi Ch., Vice World Winner

Tschal-pa von Nama-schu
sobolí
HD-A

ICh., Multi Ch.
Silgarhi Varius
HD-A, světle sobolí

Ch. USA, GB  Su-Khyi Kang Rimpoche

Silgarhi Hippolyta

Ch. SK
Cchag-la Sämo Bodjul CS
HD-A, tricolor

Karamain Flying Dutchman

ICh., Ch. CZ, SK, H  Chyla von Tanakura

ICh, Šampion šampionů ČR, Multi Ch.

Amox Sissybar
černá, bílé znaky
HD-A

Ch. FIN
Karamain La Fontaine
black and tan

Ch. FIN, S  Karamain Ramain-Dali-Pa

Ch. FIN  Cara Nor Ponya Gyalo du Khyil-Khor

Ch. FIN, EST
Amox Delicious Shag
bílá, černé znaky

Ch. FIN  Karamain Pan American

Ch. FIN, Winner 89  Karamain Mata Hari